cover image warehouse
MARIKOMERC POGON
POGON ZA PRERADU U POLIČNIKU
Održivost kao misija na kojoj temeljimo poslovanje
Za djelovanje u području održivosti ističemo činjenicu da sunčanom elektranom pokrivamo 52% vlastitih potreba energije, biopročiščivaćem saniramo sve otpadne vode, a vozni park okrećemo prema alternativnim rješenjima s ciljem smanjenja emisije CO2. Uz to, svu ambalažu izrađujemo od recikliranih materijala te najveći dio otpada recikliramo po najvišim standardima.
ODRžIVOST OBJEKTA
Objekt koji pazi na okoliš
Želimo da nam je objekt ekološki prihvatljiv i dugoročno održiv. Isto uspijevamo na način da osiguravamo prilagodljivost planiranja promjenama okoliša, potrebama korisnika i ekonomske održivosti te da minimaliziramo potrošnju energije i optimiziramo procese:

· 100 % prerađenost tehnoloških otpadnih voda unutar vlastitog pogona
· 100 % nusproizvoda kategorije III predano u daljnju reciklažu
· 100 % odvajanje i razvrstavanje otpada u vlastitom reciklažnom dvorištu
· 100 % korištenje reciklabilnih kutija za pakiranje proizvoda
· 100 % pokrivenost proizvodnih prostora sa sustavom ventilacije i pročišćavanja atmosferskog zraka
· 100 % socijalna održivost putem sigurnosti objekta
· 55 % potreba energije su iz vlastite proizvodnje putem SE Marikomerc
CERTIFIKATI I SIGURNOST
Certifikati
Naš stručni tim pažljivo prati i kontrolira proizvode u svakoj fazi, od prijema robe, preko prerade do krajnjih potrošača, kako bi osigurali visoku razinu kvalitete i plasirali proizvode na tržište u skladu s najvišim standardima. U svim segmentima poslovanja veliku brigu posvećujemo održivosti i okolišu, te time doprinosimo većoj kvaliteti životnih uvjeta nama i generacijama koje dolaze. Kao dokaz navedenom, Marikomerc je certificirao svoje procese kroz niz certifikata za sigurnost hrane, održivost i upravljanje kvalitetom.