Distribucija i prerada

Marikomerc grupa d.o.o.

Grabi 54
23241 Poličnik, Hrvatska
Matični broj: 3468925
OIB: 02359254184

E-mail: info@marikomerc.hr
Tel: +385(0)23/627-696

ERSTE BANKA, Jadranski trg 3A, 51000 Rijeka, Hrvatska
IBAN: HR8024020061100078207
TimoCom ID: 227763

Marikomerc d.o.o. je upisan u registar Trgovačkog suda uZadru, broj spisa: 02454831

Ivan Dell'Orco
Predsjednik nadzornog odbora
Lenko Kolega,
Direktor poslovne i upravljačke podrške

Vice Katačić,
Direktor proizvodnje i tehničkih poslova

Marija Kokanović Brevulj,
Rukovoditeljica istraživanja, razvoja i kvalitete

Ante Pavlović,
Rukovoditelj za razvoj poslovanja i BI

Josip Kezić,
Rukovoditelj nabave

Antonela Taljčuki,
Voditeljica ljudskih resursa

Lanac ribarnica

Di Maris d.o.o.

Adresa: Obala kneza Trpimira 2,
23000 Zadar - Hrvatska
Matični broj: 3468925
OIB: 02359254184

E-mail: info@dimaris.hr
Tel:+385(0)23/342-613
Fax: +385(0)23/354-238

BANKA OTP, Adresa, 23000 Zadar IBAN: HR8024020061100078207

Di Maris d.o.o. je upisan u registar
Trgovačkog suda u Zadru, broj spisa: 02454831

logistika

MLS

Grabi 54
23241 Poličnik, Hrvatska
Matični broj: 3468925
OIB: 02359254184

E-mail: info@mls.hr
Tel:+385(0)23/342-613
Fax: +385(0)23/354-238

BANKA OTP, Adresa, 23000 Zadar
IBAN: HR8024020061100078207
TimoCom ID: 227763

Marikomerc d.o.o. je upisan u registar
Trgovačkog suda u Zadru, broj spisa: 02454831

Logistički centar Zadar
Grabi 54, Poličnik
23000 Zadar, Hrvatska
+385(0)23/342-696
zadar@mls.hr

Ponedjeljak-petak: 06:00 - 15:00
Subota: 07:00 - 13:00
Upute Google maps
Distribucijski centar Rijeka
Milutina Barača 19
51000 Rijeka, Hrvatska
+385(0)952334455
rijeka@mls.hr

Ponedjeljak-petak: 07:00 - 14:00
Subota: 08:00 - 12:00
Upute Google maps
Distribucijski centar Dubrovnik
Sustjepanska obala 34
20236 Dubrovnik, Hrvatska
+385(0)95 233 4448
dubrovnik@mls.hr

Ponedjeljak-petak: 07:00 - 14:00
Subota: 08:00 - 12:00
Upute Google maps
Distribucijski centar Metković
Mostarska 14 b
20235 Metković, Hrvatska
+385(0)95 233 4449
metkovic@mls.hr

Ponedjeljak-petak: 07:00 - 14:00
Subota: 08:00 - 12:00
Upute Google maps