<a class="slider-headline" href="http://www.marikomerc.hr/hr/ponuda/ugostiteljstvo">.</a><a class="slider-sub" href="http://www.marikomerc.hr/hr/ponuda/ugostiteljstvo"><div class="button">Preko 110 artikala u ponudi!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/hr/p/transport">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/hr/p/transport"><div class="button">Saznajte više o prijevozu tereta na domaćim i međunarodnim rutama!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/download/marikomerc-katalog-2013.pdf">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/download/marikomerc-katalog-2013.pdf"><div class="button">Preuzmite katalog!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/hr/p/partner">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/hr/p/partner"><div class="button">Postanite naš partner!</div></a>

Tvrtka Marikomerc nije samo distributer kvalitetne morske hrane, već tim ljudi koji će vam pomoći u unapređivanju vašeg poslovanja, koji će se pobrinuti da najbolji proizvodi u što kraćem vremenu stignu do vas.

                  

 Uz našu logističku podršku možete bolje planirati svoje zalihe i time ostvariti velike uštede.

Marikomerc d.o.o. © 1989-2013

Opći uvjeti korištenja - Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

100% locastic