<a class="slider-headline" href="http://www.marikomerc.hr/hr/ponuda/ugostiteljstvo">.</a><a class="slider-sub" href="http://www.marikomerc.hr/hr/ponuda/ugostiteljstvo"><div class="button">Preko 110 artikala u ponudi!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/hr/p/transport">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/hr/p/transport"><div class="button">Saznajte više o prijevozu tereta na domaćim i međunarodnim rutama!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/download/marikomerc-katalog-2013.pdf">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/download/marikomerc-katalog-2013.pdf"><div class="button">Preuzmite katalog!</div></a> <a class="slider-headline" href="http://marikomerc.hr/hr/p/partner">.</a><a class="slider-sub" href="http://marikomerc.hr/hr/p/partner"><div class="button">Postanite naš partner!</div></a>

Nove Marikomerc prodavaonice

Ove godine otvorili smo dvije nove Marikomerc specijalizirane prodavaonice.

Prva se nalazi u sklopu tržnice trgovinskog centra City Gallerije na adresi Murvička 1, 23000 Zadar, a druga se nalazi u sklopu tržnice Bili brig na adresi Put Biliga b.b., 23000 Zadar.

 

 

 

Marikomerc d.o.o. © 1989-2013

Opći uvjeti korištenja - Izjava o tajnosti i povjerljivosti podataka

100% locastic